ทนายความ


 


กแๅ


 

ดาลัด จินดาศรี

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

มีประสบการณ์การทำงานด้านคดีความมา 27 ปี ดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ตลอดจนคดีปกครอง และคดีล้มละลาย

 

 

 

kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.