ทนายความ


 

s1
   

ศิริศักด์ ไชยมงคล

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มีประสบการณ์การดำเนินคดีทั้งทางคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งด้านแรงงานกว่า 20 ปี ปัจจุบันปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดีความทั่วไป
 

 

 

 

kl2

 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.