ทนายความ


 


   

สุวิทย์ อึ้งภาดร

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเนติบัณฑิตไทย

นายสุวิทย์ฯเคยเป็นทนายความประจำบริษัท กฎหมายบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ออฟฟิส จำกัด มีประสบการณ์การทำงานด้านคดีความมากว่า 25 ปี โดยมีความชำนาญทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งคดีล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ
 

kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.