ทนายความ


 

ยดๅ
   

ปวริศร์ ฟุ้งเฟื่องวงศ์

สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ก่อนร่วมงานกับสำนักงานฯ เคยทำงานกับธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) นายปวริศร์ฯ มีประสบการณ์การทำงานด้านอรรถคดี 15 ปี ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีสถาบันการเงิน คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
 
kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.