ทนายความยหๅ
 

   

ยงจรูญ ภู่ตระกูล

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ก่อนร่วมงานกับสำนักงานฯ นางสาวยงจรูญฯ เคยเป็นทนายความประจำบริษัท กฎหมายบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ออฟฟิส จำกัด

มีประสบการณ์การทำงานด้านอรรถคดี มากว่า 25 ปี ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีสถาบันการเงิน และการฟื้นฟูกิจการ

 
kl2
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.