ทนายความ


 

ay1
 

เอก ยิ้มฉาย

สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีผลงานทางวิชาการในฐานะผู้ช่วยทำการวิจัยทางกฏหมายหลายโครงการ และยังได้ขึ้นเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และเอกสารด้วย
 

 

 

 

 

kl2

 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.