ทนายความ


 

ct1
 

ชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ Master of Science in Management, Johnson & Wales University, RI., USA.

ก่อนร่วมงานกับสำนักงานฯ เคยร่วมงานกับสำนักงานกฎหมาย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร และ Associate Lawyers & Consultants ตามลำดับ นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายที่ปรึกษา
กฎหมาย วาณิชธนกิจ ประจำบริษัทเงินทุน เอกธนกิจ จำกัด(มหาชน) ปัจจุบันนายชัยยุทธฯ ปฏิบัติงานทั้งด้านการดำเนินคดีและด้าน International Work Group
 

 

 

 

kl2

 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.