ทนายความ


 

kc1

   

กิตติพนธ์ เชาวลิต

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายกิตติพนธ์ฯ ปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดีทั่วไป และนิติกรรมสัญญา อสังหาริมทรัพย์ การขอรับการส่งเสริมการลงทุนและการทำงานของบุคคลต่างด้าว
 

 

 

 

 

kl2

 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.