ทนายความ


 

ย่ๅ
   

ปรีชา เรืองวิชาธร

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ LL.M. in International Business Legal Studies, University of Exeter, England

ก่อนที่จะร่วมงานกับสำนักงานฯ นายปรีชาฯเคยเป็นนิติกรประจำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่านงานด้านนิติกรรมสัญญาที่สำคัญ ได้แก่ การจัดซื้อพลังงานไฟฟ้าจากต่างประเทศ การร่างและจัดทำสัญญาก่อสร้างและสัญญาสัมปทานต่างๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นผู้บรรยายพิเศษให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก และ Schiller & Stamford International University อีกด้วย

ปัจจุบัน นายปรีชาฯ รับผิดชอบงานฝ่าย IP & IT Laws Practice ปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

kl2

 
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.