ทนายความ


 

ย่ๅ
   

ธนพัฒก์ จันทร์เจริญสิน

สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เนติบัณทิตไทย และ Master of Commercial Laws จาก Monash University, Australia

รับผิดชอบทั้งงานด้านอรรถคดี อนุญาโตตุลาการ
คดีปกครอง และงานด้านนิติกรรมสํญญา
และการให้คำปรึกษาkl2

 
 
 
2007 © Kanung & Partners Law Offices. All Rights Reserved.
No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
or stored in any information storage and retrieval system without prior written permission from
Kanung & Partners Law Offices.